Aktualno

Ravnanje z odpadki , 20. 8. 2018

Zagotovite smetarskim ekipam neoviran dostop do vaših zabojnikov

Pri odvozu odpadkov je pogosto otežen ali celo onemogočen dostop smetarskim vozilom do zabojnikov. Razraščene žive meje posegajo na cestišče in ovirajo odvoz odpadkov predvsem v naseljih individualnih hiš in s tem ožijo že tako ozke ulice. Smetarska vozila so širša in višja od osebnih vozil, zato predstavljajo dodatno oviro tudi veje dreves. Komunala Kranj prosi,  da uporabniki zagotovite smetarskim ekipam neoviran dostop do vaših zabojnikov in preprečite škodo ali celo nesrečo, ki lahko nastane pri oteženi vožnji skozi naselja.

Ravnanje z odpadki , 20. 8. 2018

Odpadna plastika - plavajoči parki

Zanimiv kratki film o ponovni rabi odpadne plastike. 

Odpadna plastika se lahko spremeni v plavajoče parke: 90 % vse odpadne plastike v oceanih, prihaja iz samo desetih rek, ki se stekajo vanje. Napovedi kažejo, da bo do leta 2050 v oceanih, če nadaljujemo z onesnaževanjem, več odpadne plastike, kot rib. 

Ločujmo odpadke, vrzimo jih v zabojnike in poskrbimo za ponovno uporabo. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5