Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 6. 2. 2018

Nižje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Jezersko

Uporabnike obveščamo, da je januarja 2018 prenehal veljati sklep Občine Jezersko o poračunu cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2016. Cene storitev in omrežnin odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo od januarja 2018 nižje. Občina Jezersko bo tudi v letu 2018 subvencionirala cene omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v višini 60 % za gospodinjske uporabnike in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

Jezersko_foto_Primož_Šenk.jpg

Foto: Primož Šenk

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.