Novice

Pogrebna služba , 26. 10. 2018

Prometni režim v okolici pokopališč 31. oktobra in 1. novembra

Komunala Kranj obvešča in svetuje obiskovalcem Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah, da se zaradi povečanega obiska pokopališč, predvsem na dan praznika 31. oktobra in 1. novembra, na pot odpravijo pravočasno. Obiskovalcem, ki živijo v neposredni bližini pokopališč priporočamo, da se na pot odpravijo peš. V okolici pokopališča bodo policisti nudili pomoč in po potrebi urejali promet, zato prosimo, da upoštevate in sledite prometni signalizaciji in navodilom. Poskrbite tudi za varnost imetja. Svetujemo, da v vozilih ne puščate vrednih predmetov na vidnih mestih.

Ravnanje z odpadki , 24. 10. 2018

Manj sveč za čistejše okolje

Čas okoli prvega novembra je posvečen spominu na pokojne, ki ga svojci izkazujemo na različne načine. Običajno prižgemo svečko v spomin, kar pa pomeni, da se v tem obdobju poveča količina odpadnih sveč na in v okolici pokopališč. Tudi na pokopališčih nastajajo odpadki skozi vse leto in količine niso nezanemarljive. Urejeno je ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov in samo lani je bilo na Mestnem pokopališču v Kranju zbranih približno 160 m³ odpadnih sveč.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.