Novice

Pogrebna služba , 18. 7. 2016

Prvi pokopališči v Sloveniji s solarno razsvetljavo

Solarna razsvetljava ima vrsto prednosti. Na prvem mestu je nedvomno varstvo okolja in zmanjševanje izpustov CO2 v okolje. Pomembna prednost je varčnost, saj luči za delovanje potrebujejo le sončno energijo, kar pomeni, da ni porabe električne energije in tudi stroški vzdrževanja so po zagotovilih proizvajalca skoraj zanemarljivi. Tudi sama namestitev luči je bila enostavna, brez kablov ter ostalih elektroinštalacij. Sodobno oblikovane solarne ulične svetilke so zasnovane na energetsko varčnih LED svetilih ter zmogljivejših solarnih modulih.

Pogrebna služba , 12. 7. 2016

Pokopališči v Kranju in Bitnjah razsvetlili z novimi solarnimi lučmi

Na mestnem pokopališču v Kranju smo skupaj z lastnikom, Mestno občino Kranj namestili nove solarne luči. Na pokopališču Bitnje bo to urejeno v tem tednu. Pokopališči bosta tako prvi dve v Sloveniji, ki imata javno razsvetljavo urejeno s solarnimi lučmi. Luči so slovenski proizvod, z dolgo življenjsko dobo ter, kar je zelo pomembno pomenijo nižje stroške razsvetljave in varovanje okolja pred svetlobnim onesnaževanjem.

Pokopališče v Kranju tako razsvetljuje osem novih solarnih luči, pokopališče v Bitnjah pa bodo razsvetljevala tri.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 8. 7. 2016

V odpadni vodi zaznali nedovoljene snovi

Pri rednem upravljanju Centralne čistilne naprave Kranj smo v tem tednu na merilnikih za skupni organski ogljik ter pri odvzemu vzorcev zaznali povišano vrednost, ki je presegala dovoljene mejne vrednosti za iztok iz čistilne naprave. Nemudoma smo ukrepali in prilagodili način obratovanja naprave. Trenutno mejne vrednosti rahlo presegata le še dušik in fosfor, za katera pričakujemo izboljšanje v roku enega tedna. Pri stalnem nadzoru in opazovanju reke Save, negativnih vplivov na okolje nismo zaznali.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.