Aktualno

Oskrba s pitno vodo , 17. 5. 2018

Voda v KS Struževo spet primerna za pitje, kuhanje in prehrano

Vse prebivalce naselja Struževo v Mestni občini Kranj obveščamo, da je voda spet primerna za pitje, kuhanje in prehrano. Uporabnikom svetujejo, da pred uporabo vode preverijo mesta v domačem vodovodnem omrežju, kjer voda morebiti zastaja (cevovod, oprema in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode) in izvedejo izpiranje omrežja, dokler voda ni brez vonja.

Komunala Kranj , 18. 4. 2018

Dan odprtih vrat - vozni red avtobusa za obiskovalce

Vljudno vabljeni na dan odprtih vrat Komunale Kranj in na ogled Centralne čistilne naprave Kranj, ki bo v soboto, 21. 4. 2018 med 8.30 in 13.00. Do Zarice vas bo pripeljal označen avtobus, ki vas bo čakal pred Globusom in sicer ob 8.15, 9.15, 10.15 in 11.15. Vmes se bo ustavil na postaji na Orehku in vas po končanem ogledu pripeljal nazaj do Globusa. Vožnja je brezplačna. 

Komunala Kranj , 16. 4. 2018

30. aprila 2018 bodo spremenjene uradne ure

Uporabnike Komunale Kranj obveščamo, da bo v ponedeljek, 30. aprila 2018, nemoteno potekal odvoz komunalnih odpadkov v skladu z objavljenimi urniki, ravno tako bodo odprti vsi zbirni centri. Delovale bodo tudi dežurne službe v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Kranj. Ta dan pa bo spremenjen delovni čas, saj bo zaprta blagajna na Ulici Mirka Vadnova 1, Kranj in ne bo uradnih ur za uporabnike.

info ikona_0.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5