Novice

Ravnanje z odpadki , 26. 7. 2018

Pravočasno pripravite zabojnik

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo. Svetujemo, da to storite večer pred odvozom oz. do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Redni odvoz odpadkov poteka od 6. do 15. ure. Zabojnik pripravite na vidno odjemno mesto, prostor na javni površini tako, da ga bodo delavci opazili, izpraznili in pri tem ne bodo posegali na zasebno površino.

Ravnanje z odpadki , 26. 7. 2018

Razraščene žive meje in drevesa ovirajo odvoz odpadkov

Pri odvozu odpadkov je pogosto dostop do zabojnikov otežen ali celo onemogočen. Predvsem v naseljih individualnih hiš razraščene žive meje posegajo na cestišče in s tem ožijo že tako ozke ulice.

Smetarska vozila so širša od osebnih vozil in tudi višja, zato dodatno oviro predstavljajo tudi veje dreves.

Prepričani smo, da lastniki hiš, ki so povečini vozniki osebnih vozil, teh težav niti ne opazijo in ne pomislijo, da naši delavci potrebujejo neoviran dostop, saj le tako lahko odpadke od hiše do hiše poberejo.

Komunala Kranj , 17. 7. 2018

Zaključeno obdobje obračunavanja cen s poračunom - Občina Preddvor in Občina Jezersko

Uporabnike obveščamo o novostih na področju obračuna cen komunalnih storitev:

Konec veljavnosti cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo in na področju ravnanja z odpadki v Občinah Preddvor in Jezersko. S 1. 7. 2018 se je zaključilo obdobje obračunavanja cen s poračunom, na področju storitev oskrbe s pitno vodo in na področju ravnanja z odpadki v Občini Preddvor in v Občini Jezersko. Uporabnikom se storitve zaračunavajo po potrjenih cenah v veljavnem ceniku.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.